top of page

O NÁS

Díky 30 letům zkušeností v oblasti tiskových řešení přicházíme vždy s nejoptimálnějším řešením pro Vaše prostředí ať jste malá kancelář nebo výrobní závod. 


Nezávislost považujeme za naši nejdůležitější hodnotu. Nejsme zástupci jedné značky ani prodejci hardwaru. Vždy vycházíme z aktuální situace a ze všech možností na trhu hledáme nejlepší řešení Vašich potřeb. 

Printing Process

GDPR

Prohlášení o správě osobních údajů

Tento text je prohlášení o správě osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 určené pro uživatele těchto webových stránek a zákazníky eshopu jako subjekty osobních údajů.

Správcem osobních údajů je společnost  Click Printing s.r.o.,Brdlíkova 288/1f,150 00 Praha 5 IČ: 45278911, e-mail office@clickprinting.cz, tel. +420 257 217 480 (dále jen „Společnost“).

Společnost zpracovává osobní údaje o Vaší osobě, a to Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefon a fakturační adresu.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na právním základě oprávněného zájmu Společnosti, a to za účelem zasílání informačních sdělení Společnosti v obchodním styku, poskytování služeb, poskytování zákaznické podpory, zákaznické komunikace, účetní evidence a pro zákonem požadované účely.

Společnost zpracovává poskytnuté osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Společnost je oprávněna zpřístupnit poskytnuté osobní údaje třetí osobě, a to včetně předání osobních údajů do třetích zemí. Kategorií příjemců, jimž mohou být osobní údaje předány, jsou zpracovatelé, které Společnost využívá jako dodavatele pro technickou realizaci výše uvedených účelů.

Poskytnuté osobní údaje bude Společnost zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do pominutí příslušného účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Společnost Vás tímto informuje, že na základě zpracování osobních údajů máte následující práva:

  • právo na přístup k osobnímu údaji, který o Vás Společnost zpracovává,

  • právo na opravu osobního údaje,

  • právo na výmaz osobního údaje,

  • právo na omezení zpracování osobního údaje,

  • právo vznést námitku proti zpracování osobního údaje,

  • právo na přenositelnost osobního údaje.

Pro využití kteréhokoli z výše uvedených práv kontaktujte Společnost jako správce osobních údajů na office@clickprinting.cz

bottom of page